logo header

JAK UZYSKAĆ ZWROT W PROMOCJI CASHBACK?

 • 1.
  Wypełnij formularz zgłoszeniowy online.

  Potrzebne będą:

  • Skan dowodu zakupu urządzenia

  • Kompletne i poprawne dane dotyczące konta bankowego

 • 2.
  Załącz do formularza skan dowodu zakupu urządzenia.
 • 3.
  Zwrot zostanie przelany na podany numer konta bankowego po pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia.
 • 4.
  Kontakt
Proszę wypełnić wszystkie obowiązkowe pola oznaczone *
Dane Osobowe:
*
*
*
*
*
*
*
Polska
*
*
*
Dane konta bankowego
*
*
*
*
Enter full names of the beneficiary of the account as per passport/identity card (without initials and title)
Dane dotyczące produktu
*
*
*
*
DD/MM/RRRR
*
*
*
*
DD/MM/RRRR
*
*
*
*
DD/MM/RRRR
*
*
*
*
DD/MM/RRRR
*
*
*
*
DD/MM/RRRR
*
*
*
*
DD/MM/RRRR
*
*
*
*
DD/MM/RRRR
*
*
*
*
DD/MM/RRRR
*
*
*
*
DD/MM/RRRR
*
*
*
*
DD/MM/RRRR
*
Skąd dowiedzieli się Państwo o tej promocji? (proszę wybrać jedną odpowiedź)
Czy poleciłby Pan/Pani ten produkt przyjacielowi lub znajomym? 0 – zdecydowanie nie, 10 – zdecydowanie tak (Proszę wybrać jedną odpowiedź)
Zaktualizowano 1:53 / 10-sty-2023

Warunki promocji Fellowes Cashback - Q1 2023

 

Uprawnienia

 

1. Promocja obowiązuje od 1 stycznia do 31 marca 2023 (ostatni dzień, w którym można dokonać zakupu produktów objętych promocją). W promocji mogą wziąć udział obywatele Niemiec, Austrii, Belgii, Francji, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Luksemburga, Holandii, Szwajcarii, Hiszpanii, Portugalii, Włoch, Polski, Węgier, Słowacji, Grecji, Chorwacji, Rumunii, Czech („Rynki uczestniczące”), którzy ukończyli 18 lat, w wyłączeniem pracowników Fellowes i ich najbliższej rodziny, dystrybutorów Fellowes i ich pracowników oraz osób w jakikolwiek sposób zawodowo związanych z tą promocją.

 

2. Przystępując do promocji, uczestnik akceptuje niniejszy Regulamin oraz uważa się, że zapoznał się z polityką prywatności Fellowes, dostępną pod adresem: https://fellowes.pl/polityka-rodo.html  i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych w zakresie niezbędnym do celów realizacji niniejszej promocji.

 

Oferta promocyjna

 

3. Warunki promocji:

a) Uczestnik promocji musi nabyć przynajmniej jeden (1) produkt Fellowes z poniższej listy promocyjnej w okresie trwania promocji:

 

Wszystkie kraje wymienione w punkcie 1:

LX41 50zł
LX70 75zł
LX85 90zł
10M  110zł
LX200  110zł
LX201  190zł
LX211  210zł
LX220  230zł
325Ci  460zł
AutoMax™ 80M 90zł
AutoMax™ 200C 230zł
AutoMax™ 600M 570zł
LX30M 190zł
LX31M 210zł

 

b) Aby zarejestrować zgłoszenie, wejdź na stronę www.fellowes-promotion.com  i utwórz konto uczestnika, podając swoje dane osobowe i numer konta bankowego w formularzu rejestracyjnym. Po udanej rejestracji otrzymasz unikalne dane do logowania na swoje konto w serwisie. Serwis może być wykorzystywany do rejestracji wielu zgłoszeń i monitorowania statusu już istniejących.

Zgłoszenie wymaga przesłania faktury / paragonu potwierdzającego zakup produktów objętych promocją (z listy wskazanej w punkcie 3a) w okresie obowiązywania promocji.

c) Na przesłanie zgłoszenia masz 45 dni kalendarzowych od daty zakupu. Ostatnim dniem rejestracji zgłoszeń jest 14 maja 2023 r.

d) Uczestnik promocji może zarejestrować maksymalnie 5 niszczarek przypadających na osobę / firmę / numer konta bankowego.

e) Zgłoszenie zostanie uznane za ważne jeżeli uczestnik poprawnie i w pełni wypełnił formularz rejestracyjny, poprzez który zgłosił co najmniej jeden (1) produkt objęty promocją, zakupiony w okresie trwania promocji na terenie kraju objętego promocją i posiada dowód jego zakupu. Dowód zakupu musi wyraźnie wskazywać: datę zakupu, nazwę Produktu(-ów) Promocyjnego(-ych) oraz cenę zakupu. („Potwierdzenia zamówień” i „Powiadomienia o wysyłce produktu” nie są akceptowane).

Jeśli uczestnik spełni powyższe wymagania, wówczas będzie mu przysługiwało prawo do otrzymania zwrotu części ceny zakupionych produktów objętych promocją.

 

4. Jeśli zwrócisz zgłoszone w promocji produkty sprzedającemu z jakiegokolwiek powodu (z wyjątkiem wady fabrycznej) oznacza, to że nie kupiłeś przynajmniej jednego produktu objętego promocją i nie będziesz uprawniony do otrzymania zwrotu części ceny zakupu.

 

5. Zgłoszenia będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością ich przesłania. Zwrot pieniędzy powinien zostać dokonany na podany numer konta bankowego w ciągu trzydziestu (30) dni od otrzymania wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem poprawności zgłoszenia. Wiadomość zostanie wysłana na adres e-mail podany podczas rejestracji.

 

6. Płatność będzie miała miejsce tylko wtedy, gdy uczestnik dostarczy wszystkie niezbędne dokumenty i dane do przetworzenia zgłoszenia. Płatność może być dokonana tylko na krajowe konto bankowe.

 

7. Realizacja promocji jest uzależniona od dostępności produktów objętych promocją i obowiązuje do wyczerpania zapasów. Ponadto promocja nie może być łączona z żadną inną promocją Fellowes.

 

Dane osobowe

 

8. Zwróć szczególną uwagę na pole potwierdzające wyrażenie zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych. Zbieramy i przetwarzamy Twoje dane tylko w celu realizacji tej promocji tak długo, jak jest to konieczne do jej realizacji.

 

9. Dane uczestników nie będą przekazywane stronom trzecim bez ich zgody, chyba że jest to konieczne do realizacji promocji. Benamic, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Irlandia jest firmą wyznaczoną przez Fellowes do obsługi tej promocji.

 

10. Firmą przetwarzającą Twoje dane jest Fellowes Ltd, Unit 2, Ontario Drive, New Rossington, Doncaster DN11 0BF, Wielka Brytania. Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności Organizatora: https://fellowes.pl/polityka-rodo.html 

 

11. W każdej chwili masz prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych.

 

12. Masz prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

13. Brak zgody na przetwarzanie Twoich danych uniemożliwia wzięcie udziału w promocji jako uczestnik.

 

Pozostałe postanowienia

 

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy w komunikacji elektronicznej między uczestnikiem i adresami internetowymi wykorzystywanymi na potrzeby tej promocji.

 

15. Próba wykorzystania przez uczestnika fałszywego dowodu zakupu lub użycie tego samego dowodu zakupu w kilku zgłoszeniach spowoduje dyskwalifikację uczestnika, a w skrajnych przypadkach może doprowadzić do zgłoszenia do odpowiednich władz.

 

16. Ze względu na wyjątkowe okoliczności poza kontrolą organizatora, zastrzega on sobie prawo do odwołania lub zmiany promocji lub regulaminu na każdym etapie promocji. W przypadku takich zmian organizator będzie starał się zminimalizować ich wpływ na uczestników promocji w celu uniknięcia niepotrzebnego rozczarowania.

 

17. Organizator zastrzega sobie prawo do dostarczania informacji na temat produktów objętych promocją i szczegółów dotyczących promocji zarejestrowanym uczestnikom, którzy wyrazili na to zgodę.

 

18. Regulamin promocji jest opublikowany na stronie promocji, adres strony podano w punkcie 3b powyżej.

 

19. Wszelkie pytania dotyczące interpretacji prawnej zapisów Regulaminu będą oparte na prawie angielskim, a spory dotyczące promocji rozwiązywane będą przed sądami w Anglii i Walii na zasadzie wyłącznej jurysdykcji.

 

20. Jeśli jakiekolwiek część postanowień Regulaminu promocji zostanie uznana za nieważną, niezgodną z prawem lub niewykonalną, nie wpłynie to na dalsze obowiązywanie pozostałych postanowień.

 

21. Uczestnicząc w tej promocji, potwierdzasz, że zaakceptowałeś i zapoznałeś się z postanowieniami zawartymi w niniejszym Regulaminie i formularzu rejestracyjnym.

 

22. Organizatorem promocji jest:

 

Fellowes Ltd | Unit 2, Ontario Drive | New Rossington | Doncaster | DN11 0BF | Wielka Brytania

 

 

 

Warunki promocji Fellowes Cashback - Q4 2022

 

Uprawnienia

 

1. Promocja obowiązuje od 1 września do 31 grudnia 2022 r. (ostatni dzień, w którym można dokonać zakupu produktów objętych promocją). W promocji mogą wziąć udział obywatele Niemiec, Austrii, Belgii, Francji, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Luksemburga, Holandii, Szwajcarii, Hiszpanii, Portugalii, Włoch, Polski, Węgier, Słowacji, Grecji, Chorwacji, Rumunii, Czech („Rynki uczestniczące”), którzy ukończyli 18 lat, w wyłączeniem pracowników Fellowes i ich najbliższej rodziny, dystrybutorów Fellowes i ich pracowników oraz osób w jakikolwiek sposób zawodowo związanych z tą promocją.

 

2. Przystępując do promocji, uczestnik akceptuje niniejszy Regulamin oraz uważa się, że zapoznał się z polityką prywatności Fellowes, dostępną pod adresem: https://fellowes.pl/polityka-rodo.html  i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych w zakresie niezbędnym do celów realizacji niniejszej promocji.

 

Oferta promocyjna

 

3. Warunki promocji:

a) Uczestnik promocji musi nabyć przynajmniej jeden (1) produkt Fellowes z poniższej listy promocyjnej w okresie trwania promocji:

 

Wszystkie kraje wymienione w punkcie 1:

LX65 (Cashback 60zł)

LX200 (Cashback 100zł)

LX201 (Biała/czarna)  (Cashback 175zł)

LX210  (Cashback 175zł)

225Ci  (Cashback 350 zł)

Automax™ 100M  (Cashback 100zł)

Automax™ 550C  (Cashback 400zł)

LX30M  (Cashback 175zł)

 

b) Aby zarejestrować zgłoszenie, wejdź na stronę www.fellowes-promotion.com  i utwórz konto uczestnika, podając swoje dane osobowe i numer konta bankowego w formularzu rejestracyjnym. Po udanej rejestracji otrzymasz unikalne dane do logowania na swoje konto w serwisie. Serwis może być wykorzystywany do rejestracji wielu zgłoszeń i monitorowania statusu już istniejących.

Zgłoszenie wymaga przesłania faktury / paragonu potwierdzającego zakup produktów objętych promocją (z listy wskazanej w punkcie 3a) w okresie obowiązywania promocji.

c) Na przesłanie zgłoszenia masz 45 dni kalendarzowych od daty zakupu. Ostatnim dniem rejestracji zgłoszeń jest 14 lutego 2023 r.

d) Uczestnik promocji może zarejestrować maksymalnie 5 niszczarek przypadających na osobę / firmę / numer konta bankowego.

e) Zgłoszenie zostanie uznane za ważne jeżeli uczestnik poprawnie i w pełni wypełnił formularz rejestracyjny, poprzez który zgłosił co najmniej jeden (1) produkt objęty promocją, zakupiony w okresie trwania promocji na terenie kraju objętego promocją i posiada dowód jego zakupu. Dowód zakupu musi wyraźnie wskazywać: datę zakupu, nazwę Produktu(-ów) Promocyjnego(-ych) oraz cenę zakupu. („Potwierdzenia zamówień” i „Powiadomienia o wysyłce produktu” nie są akceptowane).

Jeśli uczestnik spełni powyższe wymagania, wówczas będzie mu przysługiwało prawo do otrzymania zwrotu części ceny zakupionych produktów objętych promocją.

 

4. Jeśli zwrócisz zgłoszone w promocji produkty sprzedającemu z jakiegokolwiek powodu (z wyjątkiem wady fabrycznej) oznacza, to że nie kupiłeś przynajmniej jednego produktu objętego promocją i nie będziesz uprawniony do otrzymania zwrotu części ceny zakupu.

 

5. Zgłoszenia będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością ich przesłania. Zwrot pieniędzy powinien zostać dokonany na podany numer konta bankowego w ciągu trzydziestu (30) dni od otrzymania wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem poprawności zgłoszenia. Wiadomość zostanie wysłana na adres e-mail podany podczas rejestracji.

 

6. Płatność będzie miała miejsce tylko wtedy, gdy uczestnik dostarczy wszystkie niezbędne dokumenty i dane do przetworzenia zgłoszenia. Płatność może być dokonana tylko na krajowe konto bankowe.

 

7. Realizacja promocji jest uzależniona od dostępności produktów objętych promocją i obowiązuje do wyczerpania zapasów. Ponadto promocja nie może być łączona z żadną inną promocją Fellowes.

 

Dane osobowe

 

8. Zwróć szczególną uwagę na pole potwierdzające wyrażenie zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych. Zbieramy i przetwarzamy Twoje dane tylko w celu realizacji tej promocji tak długo, jak jest to konieczne do jej realizacji.

 

9. Dane uczestników nie będą przekazywane stronom trzecim bez ich zgody, chyba że jest to konieczne do realizacji promocji. Benamic, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Irlandia jest firmą wyznaczoną przez Fellowes do obsługi tej promocji.

 

10. Firmą przetwarzającą Twoje dane jest Fellowes Ltd, Unit 2, Ontario Drive, New Rossington, Doncaster DN11 0BF, Wielka Brytania. Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności Organizatora: https://fellowes.pl/polityka-rodo.html 

 

11. W każdej chwili masz prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych.

 

12. Masz prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

13. Brak zgody na przetwarzanie Twoich danych uniemożliwia wzięcie udziału w promocji jako uczestnik.

 

Pozostałe postanowienia

 

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy w komunikacji elektronicznej między uczestnikiem i adresami internetowymi wykorzystywanymi na potrzeby tej promocji.

 

15. Próba wykorzystania przez uczestnika fałszywego dowodu zakupu lub użycie tego samego dowodu zakupu w kilku zgłoszeniach spowoduje dyskwalifikację uczestnika, a w skrajnych przypadkach może doprowadzić do zgłoszenia do odpowiednich władz.

 

16. Ze względu na wyjątkowe okoliczności poza kontrolą organizatora, zastrzega on sobie prawo do odwołania lub zmiany promocji lub regulaminu na każdym etapie promocji. W przypadku takich zmian organizator będzie starał się zminimalizować ich wpływ na uczestników promocji w celu uniknięcia niepotrzebnego rozczarowania.

 

17. Organizator zastrzega sobie prawo do dostarczania informacji na temat produktów objętych promocją i szczegółów dotyczących promocji zarejestrowanym uczestnikom, którzy wyrazili na to zgodę.

 

18. Regulamin promocji jest opublikowany na stronie promocji, adres strony podano w punkcie 3b powyżej.

 

19. Wszelkie pytania dotyczące interpretacji prawnej zapisów Regulaminu będą oparte na prawie angielskim, a spory dotyczące promocji rozwiązywane będą przed sądami w Anglii i Walii na zasadzie wyłącznej jurysdykcji.

 

20. Jeśli jakiekolwiek część postanowień Regulaminu promocji zostanie uznana za nieważną, niezgodną z prawem lub niewykonalną, nie wpłynie to na dalsze obowiązywanie pozostałych postanowień.

 

21. Uczestnicząc w tej promocji, potwierdzasz, że zaakceptowałeś i zapoznałeś się z postanowieniami zawartymi w niniejszym Regulaminie i formularzu rejestracyjnym.

 

22. Organizatorem promocji jest:

 

Fellowes Ltd | Unit 2, Ontario Drive | New Rossington | Doncaster | DN11 0BF | Wielka Brytania

* Potwierdzam, że przeczytałem/am i akceptuję Warunki tej promocji. Zgadzam się z polityką prywatności.
Zaznaczając pole, stwierdza Pan/Pani, że wyraża Pan/Pani zgodę na otrzymywanie informacji o następnych promocjach.

Jeśli chcą Państwo zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingowych od Fellowes, prosimy o kontakt pod adresem fellowes-unsubscribe@promotion-support.com

Produkty