logo header

Hoe werkt het?

 • 1.
  Vul het online formulier in voor uw claim.

  Houd volgende documenten bij de hand:

  • Kopie van uw aankoopfactuur

  • Gegevens bankrekening

 • 2.
  Upload een kopie of foto van uw aankoopfactuur
 • 3.
  Het geld zal overgemaakt worden zodra uw claim gecontroleerd en goedgekeurd is.
 • 4.
  Hulp nodig? Neem contact op
Velden met een sterretje * zijn verplicht in te vullen.
Persoonlijke Gegevens:
*
*
*
*
*
*
*
Nederland
*
*
*
Bankgegevens
*
*
*
*
Enter full names of the beneficiary of the account as per passport/identity card (without initials and title)
Productgegevens
*
*
*
*
DD/MM/JJJJ
*
*
*
*
DD/MM/JJJJ
*
*
*
*
DD/MM/JJJJ
*
*
*
*
DD/MM/JJJJ
*
*
*
*
DD/MM/JJJJ
*
*
*
*
DD/MM/JJJJ
*
*
*
*
DD/MM/JJJJ
*
*
*
*
DD/MM/JJJJ
*
*
*
*
DD/MM/JJJJ
*
*
*
*
DD/MM/JJJJ
*
Hoe heeft u gehoord van deze cash back actie? (Selecteer 1 antwoord)
Zou u ons aanbevelen? 0 is extreem onwaarschijnlijk en 10 is extreem waarschijnlijk dat u ons zult aanbevelen. (Selecteer een antwoord)
Bijgewerkt op 1:53 / 10-jan-2023

Algemene voorwaarden Fellowes Cashback Promotie - Q1 2023

 

Geldig voor

 

1.       De actie loopt vanaf  1 januari 2023 t/m 31 maart 2023 (de laatste aankoopdatum). Hij geldt alleen voor personen die legaal verblijven in: Duitsland, Oostenrijk, België, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Ierland, Luxemburg, Nederland, Zwitserland, Spanje, Portugal, Italië, Zweden, Denemarken, Polen,  Noorwegen en Finland (de ‘Deelnemende Markten’), die 18 jaar of ouder zijn, met uitzondering van werknemers van Fellowes en hun directe familie, agenten, distributeurs, wederverkopers van Fellowes of andere personen die beroepshalve betrokken zijn bij deze actie.

 

2.       Door deel te nemen aan de actie accepteert de deelnemer deze Algemene Voorwaarden en wordt hij/zij geacht kennis te hebben genomen van het privacybeleid van de organisator, beschikbaar op: https://www.fellowes.com/nl/nl/misc/Pages/privacy-policy.aspx , en akkoord te zijn gegaan met het verzamelen van hun gegevens voor zover dit noodzakelijk is voor de doeleinden van deze actie.

 

Promotionele actie

 

3.       De aard van het aanbod is als volgt:

a.       De consument moet tijdens de promotieperiode ten minste één (1) Fellowes ergonomisch product uit de onderstaande promotielijst kopen:

Alle deelnemende markten zoals benoemd bij punt 1. 

LX41 (€10)
LX70 (€15)
LX85 (€20)
10M  (€25)
LX200  (€25)
LX201  (€40)
LX211  (€45)
LX220  (€50)
325Ci  (€100)
AutoMax™ 80M (€20)
AutoMax™ 200C (€50)
AutoMax™ 600M (€120)
LX30M (€40)
LX31M (€45)

b.       Om je claim(s) te registreren, ga je naar https://www.fellowes-promotion.com/ om een account aan te maken, het online claimformulier in te vullen en het aankoopbewijs te uploaden. Bij een succesvolle registratie ontvang je per e-mail unieke log in gegevens voor je persoonlijke account. Hier kun je meerdere aankopen toevoegen gedurende de actieperiode en bijhouden wat de status is van je claim.

Voor elke claim is het vereist om de bon/factuur up te loaden van de actieproducten (benoemd in artikel 3.a.) die aangekocht zijn in de actieperiode. 

c.        U heeft 45 kalenderdagen vanaf de laatste aankoopdatum om je claim in te dienen. Voor de duidelijkheid: de laatste dag voor het indienen van claims is 14 mei 2023.

d.        Slechts één inzending per persoon/bedrijf/adres/bankrekening. Elke deelnemer kan tijdens de actieperiode met maximaal 5 papierversnipperaars aan deze actie deelnemen.

e.       Voor de duidelijkheid: een geldige claim is een volledig ingevuld claimformulier waarbij een (1) of meer actieproducten werden gekocht binnen de actiedata binnen een deelnemende markt en voorzien van een geldig aankoopbewijs. Een geldig aankoopbewijs moet duidelijk de datum van aankoop, de naam van de aangekochte actieproducten en de aankoopprijs vermelden.  (‘Orderbevestigingen’ of ‘verzendbevestigingen’ worden niet aanvaard.)
Als de consument de bovenstaande procedures correct volgt, dan komt die consument in aanmerking voor geld terug op het totaal betaalde bedrag van de gekochte artikelen

 

4.       Als je de actieproducten om welke reden dan ook retourneert aan de verkoper (met uitzondering van een productfout) kom je niet in aanmerking voor cashback.

 

5.       De tijd die nodig is om claims te controleren en goed te keuren kan variëren. Je kunt de cashback betaling op jouw rekening verwachten binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de bevestigingsmail, die naar het e-mailadres wordt gestuurd dat bij de registratie is opgegeven. 

 

6.       Betaling zal alleen plaatsvinden wanneer de deelnemer het nodige papierwerk heeft voorzien om hun aanvraag te verwerken. Betalingen kunnen alleen worden uitbetaald op binnenlandse bankrekeningen. Betaling zal alleen plaatsvinden wanneer de deelnemer alle nodige details heeft voorzien om de specifieke aanvraag te verwerken.

 

7.       Deze actie is onder voorbehoud van beschikbaarheid en zolang de voorraad strekt. Bovendien kan de actie niet worden gecombineerd met een andere actie ongeacht de aard en de organisatie.

 

Gegevens

 

8.       De aandacht wordt specifiek gevestigd op het vakje voor gegevensbescherming op het aanvraagformulier voor toestemming voor het verzamelen van persoonsgegevens. Wij verzamelen je gegevens alleen voor de doeleinden van deze actie en bewaren je persoonsgegevens alleen zolang als nodig is om deze actie uit te voeren. 

 

9.       De gegevens van de consument worden niet doorgegeven aan derden zonder hun toestemming, behalve waar nodig voor de administratie van deze actie. Benamic, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Ierland is de door Fellowes aangestelde instantie voor het afhandelen van deze promotie.

 

10.    Het bedrijf dat je gegevens beheert, dat wil zeggen het bedrijf dat instructies geeft over het gebruik ervan, is Fellowes Ltd adres: Unit 2, Ontario Drive, New Rossington, Doncaster DN11 0BF Verenigd Koninkrijk. De gegevens worden bewaard in overeenstemming met het privacybeleid van de Organisator, dat hier kan worden ingezien: https://www.fellowes.com/nl/nl/misc/privacy-policy.aspx 

 

11.    Je hebt te allen tijde het recht om contact op te nemen om je toestemming voor het verzamelen van je gegevens in te trekken.

 

12.    Je hebt het recht een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens voor gegevensbescherming.

 

13.    Zonder je gegevens kunnen wij deze actie niet met jou als deelnemer uitvoeren.

 

Algemeen

 

14.    De organisator is niet verantwoordelijk voor eventuele communicatiestoornissen tussen de consument en de internetadressen die in het kader van deze actie worden gebruikt.

 

15.    Elke poging om een vals aankoopbewijs in te dienen of om hetzelfde aankoopbewijs te claimen als het bewijs van verdere aankopen, zal leiden tot onmiddellijke diskwalificatie en, in extreme gevallen, tot aangifte bij de relevante autoriteiten.

 

16.    In het geval van uitzonderlijke omstandigheden, buiten zijn redelijke controle en alleen als de omstandigheden dit onvermijdelijk maken, behoudt de organisator zich het recht voor om de actie of deze Algemene Voorwaarden in elk stadium te annuleren of te wijzigen, maar zal hij altijd proberen het effect op de deelnemers te minimaliseren.

 

17.    De organisator behoudt zich het recht voor om verdere informatie over de actieproducten en promotionele gegevens te verstrekken aan geregistreerde deelnemers die zich hebben aangemeld.

 

18.    De relevante Algemene Voorwaarden van deze actie kunnen worden bekeken op de actiewebsite en zijn gratis te verkrijgen op het in 3(b) hierboven vermelde websiteadres.

 

19.    Elke vraag over de juridische interpretatie van de regels is gebaseerd op Engels recht en de rechtbanken van Engeland en Wales zijn exclusief bevoegd.

 

20.    Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal dit geen invloed hebben op de voortzetting van de volledige geldigheid en de rest van de bepalingen.

 

21.    Door deel te nemen aan deze actie erken je dat je de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden en het claimformulier hebt aanvaard en gelezen. 

 

22.    De naam en het adres van de organisator is: 

 

Fellowes Ltd | Unit 2, Ontario Drive | New Rossington | Doncaster | DN11 0BF | Verenigd Koninkrijk

 

 

 

Algemene voorwaarden Fellowes Cashback Promotie - Q4 2022

 

Geldig voor

 

1.       De actie loopt vanaf  1 september 2022 t/m 31 december 2022 (de laatste aankoopdatum). Hij geldt alleen voor personen die legaal verblijven in: Duitsland, Oostenrijk, België, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Ierland, Luxemburg, Nederland, Zwitserland, Spanje, Portugal, Italië, Zweden, Denemarken, Polen,  Noorwegen en Finland (de ‘Deelnemende Markten’), die 18 jaar of ouder zijn, met uitzondering van werknemers van Fellowes en hun directe familie, agenten, distributeurs, wederverkopers van Fellowes of andere personen die beroepshalve betrokken zijn bij deze actie.

 

2.       Door deel te nemen aan de actie accepteert de deelnemer deze Algemene Voorwaarden en wordt hij/zij geacht kennis te hebben genomen van het privacybeleid van de organisator, beschikbaar op: https://www.fellowes.com/nl/nl/misc/Pages/privacy-policy.aspx , en akkoord te zijn gegaan met het verzamelen van hun gegevens voor zover dit noodzakelijk is voor de doeleinden van deze actie.

 

Promotionele actie

 

3.       De aard van het aanbod is als volgt:

a.       De consument moet tijdens de promotieperiode ten minste één (1) Fellowes ergonomisch product uit de onderstaande promotielijst kopen:

Alle deelnemende markten zoals benoemd bij punt 1. 
LX65 (€15 Cashback)
LX200 (€25 Cashback)
LX201 (Black & White)  (€40 Cashback)
LX210  (€40 Cashback)
225Ci  (€80 Cashback)
Automax™ 100M  (€25 Cashback)
Automax™ 550C  (€100 Cashback)
LX30M  (€40 Cashback)

 

b.       Om je claim(s) te registreren, ga je naar https://www.fellowes-promotion.com/ om een account aan te maken, het online claimformulier in te vullen en het aankoopbewijs te uploaden. Bij een succesvolle registratie ontvang je per e-mail unieke log in gegevens voor je persoonlijke account. Hier kun je meerdere aankopen toevoegen gedurende de actieperiode en bijhouden wat de status is van je claim.

Voor elke claim is het vereist om de bon/factuur up te loaden van de actieproducten (benoemd in artikel 3.a.) die aangekocht zijn in de actieperiode. 

c.        U heeft 45 kalenderdagen vanaf de laatste aankoopdatum om je claim in te dienen. Voor de duidelijkheid: de laatste dag voor het indienen van claims is 14 februari 2023.

d.        Slechts één inzending per persoon/bedrijf/adres/bankrekening. Elke deelnemer kan tijdens de actieperiode met maximaal 5 papierversnipperaars aan deze actie deelnemen.

e.       Voor de duidelijkheid: een geldige claim is een volledig ingevuld claimformulier waarbij een (1) of meer actieproducten werden gekocht binnen de actiedata binnen een deelnemende markt en voorzien van een geldig aankoopbewijs. Een geldig aankoopbewijs moet duidelijk de datum van aankoop, de naam van de aangekochte actieproducten en de aankoopprijs vermelden.  (‘Orderbevestigingen’ of ‘verzendbevestigingen’ worden niet aanvaard.)
Als de consument de bovenstaande procedures correct volgt, dan komt die consument in aanmerking voor geld terug op het totaal betaalde bedrag van de gekochte artikelen

 

4.       Als je de actieproducten om welke reden dan ook retourneert aan de verkoper (met uitzondering van een productfout) kom je niet in aanmerking voor cashback.

 

5.       De tijd die nodig is om claims te controleren en goed te keuren kan variëren. Je kunt de cashback betaling op jouw rekening verwachten binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de bevestigingsmail, die naar het e-mailadres wordt gestuurd dat bij de registratie is opgegeven. 

 

6.       Betaling zal alleen plaatsvinden wanneer de deelnemer het nodige papierwerk heeft voorzien om hun aanvraag te verwerken. Betalingen kunnen alleen worden uitbetaald op binnenlandse bankrekeningen. Betaling zal alleen plaatsvinden wanneer de deelnemer alle nodige details heeft voorzien om de specifieke aanvraag te verwerken.

 

7.       Deze actie is onder voorbehoud van beschikbaarheid en zolang de voorraad strekt. Bovendien kan de actie niet worden gecombineerd met een andere actie ongeacht de aard en de organisatie.

 

Gegevens

 

8.       De aandacht wordt specifiek gevestigd op het vakje voor gegevensbescherming op het aanvraagformulier voor toestemming voor het verzamelen van persoonsgegevens. Wij verzamelen je gegevens alleen voor de doeleinden van deze actie en bewaren je persoonsgegevens alleen zolang als nodig is om deze actie uit te voeren. 

 

9.       De gegevens van de consument worden niet doorgegeven aan derden zonder hun toestemming, behalve waar nodig voor de administratie van deze actie. Benamic, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Ierland is de door Fellowes aangestelde instantie voor het afhandelen van deze promotie.

 

10.    Het bedrijf dat je gegevens beheert, dat wil zeggen het bedrijf dat instructies geeft over het gebruik ervan, is Fellowes Ltd adres: Unit 2, Ontario Drive, New Rossington, Doncaster DN11 0BF Verenigd Koninkrijk. De gegevens worden bewaard in overeenstemming met het privacybeleid van de Organisator, dat hier kan worden ingezien: https://www.fellowes.com/nl/nl/misc/privacy-policy.aspx 

 

11.    Je hebt te allen tijde het recht om contact op te nemen om je toestemming voor het verzamelen van je gegevens in te trekken.

 

12.    Je hebt het recht een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens voor gegevensbescherming.

 

13.    Zonder je gegevens kunnen wij deze actie niet met jou als deelnemer uitvoeren.

 

Algemeen

 

14.    De organisator is niet verantwoordelijk voor eventuele communicatiestoornissen tussen de consument en de internetadressen die in het kader van deze actie worden gebruikt.

 

15.    Elke poging om een vals aankoopbewijs in te dienen of om hetzelfde aankoopbewijs te claimen als het bewijs van verdere aankopen, zal leiden tot onmiddellijke diskwalificatie en, in extreme gevallen, tot aangifte bij de relevante autoriteiten.

 

16.    In het geval van uitzonderlijke omstandigheden, buiten zijn redelijke controle en alleen als de omstandigheden dit onvermijdelijk maken, behoudt de organisator zich het recht voor om de actie of deze Algemene Voorwaarden in elk stadium te annuleren of te wijzigen, maar zal hij altijd proberen het effect op de deelnemers te minimaliseren.

 

17.    De organisator behoudt zich het recht voor om verdere informatie over de actieproducten en promotionele gegevens te verstrekken aan geregistreerde deelnemers die zich hebben aangemeld.

 

18.    De relevante Algemene Voorwaarden van deze actie kunnen worden bekeken op de actiewebsite en zijn gratis te verkrijgen op het in 3(b) hierboven vermelde websiteadres.

 

19.    Elke vraag over de juridische interpretatie van de regels is gebaseerd op Engels recht en de rechtbanken van Engeland en Wales zijn exclusief bevoegd.

 

20.    Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal dit geen invloed hebben op de voortzetting van de volledige geldigheid en de rest van de bepalingen.

 

21.    Door deel te nemen aan deze actie erken je dat je de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden en het claimformulier hebt aanvaard en gelezen. 

 

22.    De naam en het adres van de organisator is: 

 

Fellowes Ltd | Unit 2, Ontario Drive | New Rossington | Doncaster | DN11 0BF | Verenigd Koninkrijk

* Ik verklaar dat ik de Voorwaarden en bepalingen van deze actie heb gelezen en aanvaard. Ik accepteer het privacybeleid.
Wilt u informatie ontvangen over toekomstige acties en nieuws?

Als u zich wilt afmelden voor het ontvangen van marketingmateriaal van ons, neemt u dan contact met ons op via fellowes-unsubscribe@promotion-support.com

Producten