logo header

JAK ZÍSKAT PENÍZE ZA NÁKUP ZPĚT:

 • 1.
  1. Vyplňte žádost on-line.

  Připravte si tyto dokumenty:

  • Kopii faktury

  • Údaje k bankovnímu účtu

 • 2.
  Nahrajte on-line kopii faktury, jako doklad o koupi.
 • 3.
  Po ověření vám bude vrácená částka zaslána na účet.
 • 4.
  Potřebujete poradit? Kontaktujte nás zde
Ujistěte se, že jsou vyplněna pole označená *
Osobní Údaje:
*
*
*
*
*
*
*
Česká republika
*
*
*
Údaje K Bankovnímu Převodu
*
*
*
*
Enter full names of the beneficiary of the account as per passport/identity card (without initials and title)
Detaily produktu
*
*
*
*
DD/MM/RRRR
*
*
*
*
DD/MM/RRRR
*
*
*
*
DD/MM/RRRR
*
*
*
*
DD/MM/RRRR
*
*
*
*
DD/MM/RRRR
*
*
*
*
DD/MM/RRRR
*
*
*
*
DD/MM/RRRR
*
*
*
*
DD/MM/RRRR
*
*
*
*
DD/MM/RRRR
*
*
*
*
DD/MM/RRRR
*
Odkud jste se o této akci dozvěděli? (Prosíme, zvolte jednu odpověď)
Doporučili byste tento výrobek přátelům nebo známým? 0 – rozhodně ne, 10 – rozhodně ano (Prosím, zvolte jednu odpověď)
Aktualizováno dne 11:48 / 28-úno-2023

Podmínky akce - cashback Fellowes - Q1 2023

 

1. Akce platí od 1. ledna do 31. března 2023 (poslední den, kdy lze nakoupit produkty zahrnuté do této akce). Akce se mohou zúčastnit obyvatelé Německa, Rakouska, Belgie, Francie, Velké Británie, Irska, Lucemburska, Nizozemska, Švýcarska, Španělska, Portugalska, Itálie, Polska, Maďarska, Slovenska, Řecka, Chorvatska, Rumunska, České republiky („Zúčastněné trhy”), starší 18ti let, s výjimkou zaměstnanců Fellowes a členů jejích nejbližší rodiny, distributorů Fellowes a jejích zaměstnanců a osob jakýmkoliv způsobem profesně spojených s touto akcí.

 

2. Zúčastněním se této akce, účastník přijímá tento řád a považuje se, že se seznámil s politikou soukromí Fellowes, dostupnou na adrese: https://fellowes.cz/politika_soukromi.html a vyjadřuje souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu nezbytně nutným pro účely realizace této akce.

 

Akční nabídka

 

3. Podmínky akce:

a) Účastník akce si musí pořídit minimálně jedno (1) skartovací stroj (produkt) Fellowes z níže uvedeného akčního seznamu, a to během trvání akce:

 

LX41 250 Kč
LX70 400 Kč
LX85 500 Kč
10M  600 Kč
LX200  600 Kč
LX201  1000 Kč
LX211  1150 Kč
LX220  1300 Kč
325Ci  2600 Kč
AutoMax™ 80M 500 Kč
AutoMax™ 200C 1300 Kč
AutoMax™ 600M 3000 Kč
LX30M 1000 Kč
LX31M 1150 Kč

 

b) Pro registraci přihlášky vstupte na webovou stránku www.fellowes-promotion.com  a vytvořte účet účastníka, zadáním svých osobních údajů a číslo bankovního účtu do registračního formuláře. Po úspěšné registraci obdržíte unikátní přihlašovací údaje ke svému účtu na portálu. Portál se může využit pro registraci mnoha přihlášek a monitorování stavu už existujících.

Přihlášení vyžaduje zaslaní faktury / účtenky potvrzující nákup produktů, ne které se vztahuje akce (ze seznamu uvedeného v bodu 3a), v době platnosti akce.

c) Na zaslání přihlášky máte 45 kalendářních dnů od data nákupu. Posledním dnem registrace přihlášek je 14. května 2023.

d) Účastník akce může registrovat maximálně 5 produktů na osobu / firmu / číslo bankovního účtu.

e) Přihláška se bude považovat za platnou vyplní-li účastník správně a celý registrační formulář, prostřednictvím, kterého přihlásí minimálně jeden (1) produkt, na který se akce vztahuje, nakoupený během trvání akce na území země, kde platí akce a vlastní doklad o jeho koupí. Doklad o koupí musí zřetelně uvádět: datum nákupu, název akčního/ch produktu/ů a cenu. („Potvrzení objednávky”, nebo Informace o zaslání produktu” nejsou přijatelné).

Splněním všech výše uvedených požadavků účastník získá právo obdržet vratku části ze součtu nákupních cen přihlášených produktů.

 

4. Jestli z jakéhokoliv důvodu (s výjimkou výrobních vad) prodejci vrátíte přihlášené během akce produkty, bude to znamenat, že jste nekoupili minimálně jednoho produktu, na který se akce vztahuje a nebudete oprávnění obdržet vratku části ceny nákupu.

 

5. Přihlášky se budou vyřizovat podle pořadí jejích zaslání. Vratka peněz by se měla provést během třiceti (30) dnů od obdržení elektronické zprávy obsahující potvrzení správnosti přihlášky. Zpráva bude odeslána na adresu e-mail uvedenou během registrace.

 

6. Platba bude provedená pouze po dodání účastníkem všech nezbytných podkladů a údajů pro vyřízení přihlášky. Platba se může provést pouze na tuzemský bankovní účet.

 

7. Realizace akce závisí na dostupnosti produktů, na které se akce vztahuje a platí do vyčerpání zásob. Navíc se akce nesmí spojovat se žádnou jinou akcí Fellowes.

 

Osobní údaje

 

8. Věnujte zvýšenou pozornost kolonkám potvrzujícím souhlas se shromažďováním a zpracováváním osobních údajů. Shromažďujeme a zpracováváme Vaše osobní údaje pouze za účelem realizace této akce a po dobu, která je nezbytně nutná pro její uskutečnění.

 

9. Údaje účastníků se nebudou předávat třetí straně bez jejích souhlasu, ledaže bude to nezbytně nutné pro uskutečnění akce. Benamic, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Irsko je společnost určená společností Fellowes k obsluze této akce.

 

10. Vaše osobní údaje zpracovává společnost Fellowes Ltd, Unit 2, Ontario Drive, New Rossington, Doncaster DN11 0BF, Velká Británie. Údaje se zpracovávají v souladu s politikou soukromí Pořadatele: https://fellowes.cz/politika_soukromi.html 

 

11. V libovolném okamžiku máte právo zrušit souhlas se zpracováním svých osobních údajů.

 

12. Máte nárok na podání stížnosti předsedovi Úřadu na ochranu osobních údajů.

 

13. Nesouhlas se zpracováním Vaších osobních údajů znemožní účast na akci v podobě účastníka.

 

Ostatní ustanovení

 

14. Pořadatel nenese odpovědnost za jakékoliv chyby elektronické komunikace mezi účastníkem a e-mailovými adresami využívanými na potřeby této akce.

 

15. Snaha použit falešnou účtenku nebo přihlásit tu stejnou účtenku v několika přihláškách bude mít za následek diskvalifikaci účastníka, a v krajních případech může vést k nahlášení případu příslušným úřadům.

 

16. Kvůli výjimečným okolnostem, které zůstávají mimo kontrolu pořadatele, si pořadatel vyhrazuje právo odvolání nebo změny akce nebo řádu v každé fází akce. U takových změn se pořadatel bude snažit minimalizovat jejích vliv na účastníky akce, cílem předejit zbytečnému zklamaní.

 

17. Pořadatel si vyhrazuje právo dodat registrovaným účastníkům, kteří s tím souhlasili informace ohledně produktů, na které se vztahuje akce a podrobnosti týkající se akce.

 

18. Řád akce je zveřejněn na webových stránkách akce, adresa stránky je uvedená v bodu 3b výše.

 

19. Řád akce je zveřejněn na webových stránkách akce, adresa stránky je uvedená v bodu 3b výše.

 

20. Bude-li jakákoliv část ustanovení pravidel akce uznaná neplatnou, v rozporu se zákonem nebo bude nevykonavatelná, nebude ovlivněná platnost ostatních ustanovení.

 

21. Zúčastněním se této akce, potvrzujete, že souhlasíte a seznámili jste se s obsahem tohoto Řádu a registračního formuláře.

 

22. Pořadatelem akce je: Fellowes Ltd | Unit 2, Ontario Drive | New Rossington | Doncaster | DN11 0BF | Velká Británie

 

 

 

 

Podmínky akce - cashback Fellowes - Q4 2022

 

1. Akce platí od 1. září do 31. prosince 2022 (poslední den, kdy lze nakoupit produkty zahrnuté do této akce). Akce se mohou zúčastnit obyvatelé Německa, Rakouska, Belgie, Francie, Velké Británie, Irska, Lucemburska, Nizozemska, Švýcarska, Španělska, Portugalska, Itálie, Polska, Maďarska, Slovenska, Řecka, Chorvatska, Rumunska, České republiky („Zúčastněné trhy”), starší 18ti let, s výjimkou zaměstnanců Fellowes a členů jejích nejbližší rodiny, distributorů Fellowes a jejích zaměstnanců a osob jakýmkoliv způsobem profesně spojených s touto akcí.

 

2. Zúčastněním se této akce, účastník přijímá tento řád a považuje se, že se seznámil s politikou soukromí Fellowes, dostupnou na adrese: https://fellowes.cz/politika_soukromi.html a vyjadřuje souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu nezbytně nutným pro účely realizace této akce.

 

Akční nabídka

 

3. Podmínky akce:

a) Účastník akce si musí pořídit minimálně jedno (1) skartovací stroj (produkt) Fellowes z níže uvedeného akčního seznamu, a to během trvání akce:

 

LX65 (Cashback 400 Kč)

LX200 (Cashback 600 Kč)

LX201 (Black & White)  (Cashback 1000 Kč)

LX210  (Cashback 1000 Kč)

225Ci  (Cashback 2000 Kč)

Automax™ 100M  (Cashback 600 Kč)

Automax™ 550C  (Cashback 2600 Kč)

LX30M  (Cashback 1000 Kč)

 

b) Pro registraci přihlášky vstupte na webovou stránku www.fellowes-promotion.com  a vytvořte účet účastníka, zadáním svých osobních údajů a číslo bankovního účtu do registračního formuláře. Po úspěšné registraci obdržíte unikátní přihlašovací údaje ke svému účtu na portálu. Portál se může využit pro registraci mnoha přihlášek a monitorování stavu už existujících.

Přihlášení vyžaduje zaslaní faktury / účtenky potvrzující nákup produktů, ne které se vztahuje akce (ze seznamu uvedeného v bodu 3a), v době platnosti akce.

c) Na zaslání přihlášky máte 45 kalendářních dnů od data nákupu. Posledním dnem registrace přihlášek je 14. února 2023.

d) Účastník akce může registrovat maximálně 5 produktů na osobu / firmu / číslo bankovního účtu.

e) Přihláška se bude považovat za platnou vyplní-li účastník správně a celý registrační formulář, prostřednictvím, kterého přihlásí minimálně jeden (1) produkt, na který se akce vztahuje, nakoupený během trvání akce na území země, kde platí akce a vlastní doklad o jeho koupí. Doklad o koupí musí zřetelně uvádět: datum nákupu, název akčního/ch produktu/ů a cenu. („Potvrzení objednávky”, nebo Informace o zaslání produktu” nejsou přijatelné).

Splněním všech výše uvedených požadavků účastník získá právo obdržet vratku části ze součtu nákupních cen přihlášených produktů.

 

4. Jestli z jakéhokoliv důvodu (s výjimkou výrobních vad) prodejci vrátíte přihlášené během akce produkty, bude to znamenat, že jste nekoupili minimálně jednoho produktu, na který se akce vztahuje a nebudete oprávnění obdržet vratku části ceny nákupu.

 

5. Přihlášky se budou vyřizovat podle pořadí jejích zaslání. Vratka peněz by se měla provést během třiceti (30) dnů od obdržení elektronické zprávy obsahující potvrzení správnosti přihlášky. Zpráva bude odeslána na adresu e-mail uvedenou během registrace.

 

6. Platba bude provedená pouze po dodání účastníkem všech nezbytných podkladů a údajů pro vyřízení přihlášky. Platba se může provést pouze na tuzemský bankovní účet.

 

7. Realizace akce závisí na dostupnosti produktů, na které se akce vztahuje a platí do vyčerpání zásob. Navíc se akce nesmí spojovat se žádnou jinou akcí Fellowes.

 

Osobní údaje

 

8. Věnujte zvýšenou pozornost kolonkám potvrzujícím souhlas se shromažďováním a zpracováváním osobních údajů. Shromažďujeme a zpracováváme Vaše osobní údaje pouze za účelem realizace této akce a po dobu, která je nezbytně nutná pro její uskutečnění.

 

9. Údaje účastníků se nebudou předávat třetí straně bez jejích souhlasu, ledaže bude to nezbytně nutné pro uskutečnění akce. Benamic, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Irsko je společnost určená společností Fellowes k obsluze této akce.

 

10. Vaše osobní údaje zpracovává společnost Fellowes Ltd, Unit 2, Ontario Drive, New Rossington, Doncaster DN11 0BF, Velká Británie. Údaje se zpracovávají v souladu s politikou soukromí Pořadatele: https://fellowes.cz/politika_soukromi.html 

 

11. V libovolném okamžiku máte právo zrušit souhlas se zpracováním svých osobních údajů.

 

12. Máte nárok na podání stížnosti předsedovi Úřadu na ochranu osobních údajů.

 

13. Nesouhlas se zpracováním Vaších osobních údajů znemožní účast na akci v podobě účastníka.

 

Ostatní ustanovení

 

14. Pořadatel nenese odpovědnost za jakékoliv chyby elektronické komunikace mezi účastníkem a e-mailovými adresami využívanými na potřeby této akce.

 

15. Snaha použit falešnou účtenku nebo přihlásit tu stejnou účtenku v několika přihláškách bude mít za následek diskvalifikaci účastníka, a v krajních případech může vést k nahlášení případu příslušným úřadům.

 

16. Kvůli výjimečným okolnostem, které zůstávají mimo kontrolu pořadatele, si pořadatel vyhrazuje právo odvolání nebo změny akce nebo řádu v každé fází akce. U takových změn se pořadatel bude snažit minimalizovat jejích vliv na účastníky akce, cílem předejit zbytečnému zklamaní.

 

17. Pořadatel si vyhrazuje právo dodat registrovaným účastníkům, kteří s tím souhlasili informace ohledně produktů, na které se vztahuje akce a podrobnosti týkající se akce.

 

18. Řád akce je zveřejněn na webových stránkách akce, adresa stránky je uvedená v bodu 3b výše.

 

19. Řád akce je zveřejněn na webových stránkách akce, adresa stránky je uvedená v bodu 3b výše.

 

20. Bude-li jakákoliv část ustanovení pravidel akce uznaná neplatnou, v rozporu se zákonem nebo bude nevykonavatelná, nebude ovlivněná platnost ostatních ustanovení.

 

21. Zúčastněním se této akce, potvrzujete, že souhlasíte a seznámili jste se s obsahem tohoto Řádu a registračního formuláře.

 

22. Pořadatelem akce je: Fellowes Ltd | Unit 2, Ontario Drive | New Rossington | Doncaster | DN11 0BF | Velká Británie

* Potvrzuji, že jsem si přečetl/a a přijímám smluvní podmínky této promoakce. Souhlasím s podmínkami akce a nastavením ochrany osobních údajů.
Chtěl/a byste získávat informace o dalších akcích a novinkách?

Pokud chcete odhlásit odběr marketingových sdělení, kontaktujte nás na adrese fellowes-unsubscribe@promotion-support.com

Propagační produkty